Cześć!

Cieszę się, że tu zaglądasz. Na początku chcę Ci przekazać kilka informacji ogólnych.

Musisz wiedzieć, że korzystanie ze strony lingobordy.pl jest dobrowolne.

Poza tym, korzystanie ze strony lingobordy.pl oznacza akceptację Polityki prywatności i Polityki plików cookies.

Właśnie tu znajdziesz informacje dotyczące tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi oraz jak wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) w związku z korzystaniem ze strony lingobordy.pl oraz jej podstronami, w tym Sklepu. 

Jednak Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i Polityce plików cookies, a każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z aktualnymi dokumentami. Powodem wspomnianych zmian mogą być zmiany w obowiązującym prawie, rozwój technologii internetowej, czy też rozwój strony lingobordy.pl. Na dole tej strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności i Polityki plików cookies. 

Polityka prywatności

Administrator strony i danych: Sabina Decowska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności możesz w każdej chwili skontaktować się ze mną wysyłając e-mail na kontakt@lingobordy.pl.

Uprawnienia Użytkownika: art. 15-21 RODO przyznaje Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Należy jednak pamiętać, że uprawnienia te nie są bezwzględne. Aby poznać ograniczenia wymienionych praw należy zapoznać się bliżej z treścią RODO.

W celu realizacji swoich praw powinieneś skierować swoje żądanie i jego zakres na adres kontakt@lingobordy.pl. Odpowiedź zostanie udzielona do 30 dni od daty wpłynięcia żądania.

Podanie danych: jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne, aby usługa mogła zostać zrealizowana (np. nawiązanie kontaktu, zawarcie umowy sprzedaży, zapisanie się do newsletter’a).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: w każdej chwili możesz wycofać udzieloną mi zgodę na określone działanie, co będzie skutkować zaprzestaniem określonych działań. Wycofanie zgody nie będzie jednak miało wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Ponadto w niektórych przypadkach (obrona przed ewentualnymi roszczeniami, realizacja obowiązków prawnych administratora) dane mogą zostać zachowane. 

Rodzaje danych, cele ich przetwarzania oraz podstawy prawne:

a) formularz kontaktowy i kontakt e-mail:  dane w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz dane zawarte w treści wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu. Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu;

b) komentarze: kiedy zostawiasz komentarz, zbierane są dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP oraz podpis przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza. Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wynikająca z dodania komentarza;

c) formularz zamówienia: dane zbierane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu. Podstawa prawna: bycie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

d) formularz zgody na newsletter: dane zbierane w celu przesyłania użytkownikowi newsletter’a zawierającego informację o nowościach i ofertach. Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu własnej marki;

e) dane zbierane na stronie i jej podstronach w celu analitycznym i statystycznym, w tym pliki cookies. Podstawa prawna: uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników na stronie, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

f) dane zbierane w celu zarządzania stroną internetową i innymi stronami na zewnętrznych platformach, np. Facebook. Podstawa prawna: uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

g) dane zbierane w celu obsługi fanpge’a w portalu Facebook pod nazwą Lingobordy, konta w portalu Instagram pod nazwą lingobordy.pl, konta w portalu Pinterest pod nazwą lingobordy oraz wchodzenia w interakcje w użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych. Podstawa prawna: uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu własnej marki;

h) dane zbierane w celu wchodzenia w interakcje poprzez Facebook Customer Chat. Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu za pośrednictwem chat’u;

i) dane zbierane w celu archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów. Podstawa prawna: uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

Okres przechowywania danych: do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. W przypadku:

 • udzielenia zgody – dane przechowywane są do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych Twoich działań ograniczających tę zgodę;
 • uzasadnionego interesu administratora – dane przechowywane są do czasu istnienia tego interesu;
 • niezbędności danych do wykonania umowy – dane przechowywane są przez czas jej wykonywania, w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń oraz z uwagi na obowiązki wynikające z prawa.

Odbiorcy danych: 

 • Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług. Gwarantują one jednak stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa;
 • o ile wyrazisz taką zgodę, Twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, np. marketingowych;
 • Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

Przekazanie danych do Państw trzecich: Twoje dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield” i tym, którzy gwarantują najwyższe bezpieczeństwo danych.

Ponieważ strona lingobordy.pl korzysta z usług Google i Facebook Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych:

Bezpieczeństwo danych: gromadzę je z należytą starannością i odpowiednio chronię przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, regularne zmiany hasła dostępowego do strony, regularne aktualizacje oprogramowania na stronie, regularne kopie danych podanych na stronie.

Ty też pamiętaj o ochronie swoich danych w sieci. Nie ujawniaj swoich danych logowania osobom trzecim, stosuj zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizuj oprogramowanie.

Działalność w social mediach: zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych na stronie Fanpage Lingobordy (dalej jako Fanpage) oraz koncie w serwisie Instagram (Instagram jest jednym z produktów Facebooka) pod nazwą użytkownika lingobordy.pl (dalej jako Instagram) jest Sabina Decowska, e-mail: kontakt@lingobordy.pl.

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub/i serwisie Instagram będą przetwarzane w celu administrowania Fanpage oraz Instagram, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i handlowych, tworzenia społeczności Fanpage lub/i Instagram.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub/i obserwowanie konta w serwisie Instagram. Zasady panujące na Fanpage oraz koncie w serwisie Instagram są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook oraz serwisie Instagram wynikają z regulaminów Facebook’a oraz Instagram’a.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z obserwowania użytkownika lingobordy.pl na Instagram. Nie będą Ci się wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora, ani związane z Fanpage’m oraz kontem w serwisie Instagram.

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko, czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook oraz serwis Instagram i na warunkach zawartych w regulaminach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage oraz konta w serwisie Instagram na podstawie Twojej zgody oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, serwis Instagram, serwis IT.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych,, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.

Twoje dane mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty marketingowej lub handlowej kierowanej do Ciebie. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

Linki odsyłające do innych stron internetowych: będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Nie odpowiadam za treści przekazywane przez te strony. Jesteś zobowiązany do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Prawa autorskie: treści umieszczone na stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Logi serwera: korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy w administrowaniu stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


 

Polityka plików cookies

Pliki cookies to pliki zapisywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie, telefonie). Pozwalają Ci na korzystanie w pełni z funkcjonalności strony lingobordy.pl i zwiększenie komfortu jej użytkowania, nie zmieniając żadnych ustawień Twojego urządzenia ani nie zbierając żadnych poufnych danych umożliwiających Twoją identyfikację.

Zgoda na cookies oznacza, że zgadzasz się na wszystkie pliki cookies. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub całkowicie je usunąć. Może to jednak powodować trudności w korzystaniu ze strony lingobordy.pl.

Zmiana ustawień plików cookies. Każda z przeglądarek jest inna i sposoby zmiany preferencji dotyczących plików cookies różnią się. Można się z nimi zapoznać na następujących podstronach przeglądarek:

Google Analytics zbiera takie dane jak np. Twój wiek, płeć, lokalizacja, czy interakcje ze stroną. Robi to jednak w sposób anonimowy, uniemożliwiający identyfikację Twojej tożsamości. Dane te zbierane są automatycznie podczas korzystania ze strony. Jeśli chcesz poznać szczegóły działania GA zapraszam do zapoznania się ze stroną https://support.google.com/analytics/answer/6004245 lub/i artykułem https://mambiznes.pl/e-biznes/google-analitycs-jak-dziala-i-jakie-dane-zbiera-4298. Strona lingobordy.pl używa tego narzędzia, w celach analitycznych, aby móc się udoskonalać i dopasowywać do Twoich potrzeb;

Wtyczki narzędzi społecznościowych takich jak Facebook czy Instagramco oznacza, że po wejściu na stronę lingobordy.pl Twoja przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami wymienionych serwisów społecznościowych i przekaże im informacje o Tobie i Twoich działaniach na stronie lingobordy.pl. Cel i zakres gromadzenia danych w poszczególnych serwisach został opisany w ich dokumentach dotyczących polityki prywatności, które możesz znaleźć tu:

Osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.) z innych stron internetowych: zachowują się analogicznie do tego, jakbyś odwiedził(a) bezpośrednio konkretną stronę. Strony mogą zbierać dane o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany na tamtej stronie;

Data ostatniej aktualizacji: 21.06.2021 r.